Selecteer een pagina

FLEX-TRANS bemiddelt al enige jaren in  tolkdiensten.
Met name voor gerechtstolken waar onze specialiteit ligt.
Wij bemiddelen landelijk.

 U kunt de volgende tolken via Flex-Trans aanvragen.

Gesprekstolk:
Deze tolk verzorgt de communicatie tussen twee gesprekspartners.
De tolk vertaalt het gesprek zin na zin vanuit de ene taal in de andere taal.

Groepstolken:
Worden bij rondleidingen, bedrijfsbezichtigingen en reizen ingezet.

Rechtbanktolk:
Deze tolk staat u taalkundig bij in een rechtszaak.

Vergadertolk (Videoconferentie):
Vergaderen in één of meerdere talen over lange afstand via moderne verbindingen en/of telefonische vergaderingen.

Vertalers en tolken wat is het verschil?
Vertalers en tolken — zij worden vaak over een kam geschoren.
Er is echter wel degelijk een essentieel verschil tussen beide beroepen en dat verschil reikt verder dan het simpele feit dat de ene groep schrijft en de andere groep spreekt.

Overeenkomst
Zowel vertalers als tolken hebben als opdracht het overzetten van een boodschap van de ene in de andere taal. Zij beschikken daartoe over een grote hoeveelheid bouwstenen: syntaxis, grammatica, uitdrukkingen, kennis, ervaring enz. Vertalers en tolken creëren met deze bouwstenen een nieuwe structuur die dezelfde intentie, werking en uitstraling heeft als de oorspronkelijke structuur.

Dit denkwerk doen zowel vertalers als tolken: zij geven hetzelfde met andere woorden voor een ander publiek weer. De kwaliteit van het vertalen en tolken wordt bepaald door het vermogen van de vertaler of de tolk om zijn bouwstenen te hanteren en deze te verwerken tot een goed eindresultaat.

Onderscheid
De tolk maakt communicatie mogelijk tussen twee of meer op dat moment aanwezige personen of groepen, en zijn bemiddeling beperkt zich tot deze communicatie op deze plek en deze tijd. Zodra een misverstand dreigt te ontstaan, kunnen de gesprekspartners ingrijpen, zij kunnen navragen en zich verzekeren van de bedoeling. Zodra de gesprekspartners uit elkaar gaan, is de taak van de tolk beëindigd. Achteraf kan niemand terugkomen op wat er is gezegd, in de zin van: “Zeg eens tolk, je hebt op een gegeven moment dit gezegd. Klopt dat wel?” Geen zinnig mens die dit als een reële vraag opvat waarop een zinnig antwoord zou kunnen volgen. Het enige wat de tolk kan doen, is naar het proces-verbaal of de notulen verwijzen, die schriftelijk zijn neergelegd en ondertekend door de betrokken partijen, en eventueel (niet vanzelfsprekend) door de tolk.

Voor de vertaler daarentegen bestaat er geen context waarbinnen hij werkt, en de vertaling bestaat achteraf als zelfstandig gegeven, als referentie, uitgangspunt of conclusie. De vertaling wordt op een ander moment door andere personen in ander verband besproken en beoordeeld. Daardoor moeten aan het geschreven woord andere condities worden gesteld. De vertaler moet uiterst nauwkeurig en woordgetrouw te werk gaan, sterker nog: de implicaties van zijn vertaling overzien en zich zorgvuldig en eenduidig kunnen uitdrukken, want hij blijft ook na de concrete bezigheid van het vertalen voor zijn product verantwoordelijk en tot op zekere hoogte aansprakelijk..